Lamorinierestraat 161B, 2018 Antwerpen, Belgium
+32 491 64 45 86
info@corporateculture.be
sponsored by www.pushtotalk.be

Hoe uw corporate culture veranderen?

Hoe uw corporate culture veranderen?

corporate culture veranderen

Een corporate culture veranderen vraagt meer dan een businessplan. Een cultuur gaat namelijk gepaard met sterke emoties. Mensen vereenzelvigen zich ermee. Wie de bestaande cultuur afwijst en een nieuwe cultuur opdringt, wijst eigenlijk de medewerkers af. Zo’n plan is gedoemd om te mislukken. Wat jarenlang is opgebouwd, verdient respect. Het vormt de basis om op verder te bouwen.

Vier hefbomen voor cultuurverandering

Hoe kan het dan wel? Volgens Harvard Business Review zijn er vier hefbomen die cultuurverandering mogelijk maken:

  • een uitgesproken ambitie,
  • inspirerend leiderschap,
  • een organisatiebrede dialoog,
  • een aangepaste organisatiestructuur.

Spreek uw ambitie uit: Welke corporate culture streven wij na?

Eerst moet er inzicht zijn in de huidige cultuur. De cultuurstijl bepaalt of een organisatie in staat is om in te spelen op de huidige en toekomstige uitdagingen en trends. Diepgaande gesprekken en discussies halen naar boven welke cultuur er leeft. En in hoeverre uw medewerkers een cultuuromslag willen maken.

De top van de organisatie moet haar ambitie uitspreken: welke corporate culture willen wij? De CEO moet de medewerkers op een authentieke en geloofwaardige manier uitleggen waarom de cultuurverandering essentieel is voor de toekomst van de organisatie. Hij doet een beroep op hun medewerking door hen te waarderen en te enthousiasmeren. En vooral niet te dwingen. De cultuurverandering zal maar slagen als de medewerkers zelf instemmen met de verandering: bewust, vrijwillig en emotioneel.

Laat uw management uw cultuur omarmen

Om een cultuur te veranderen moet het management erin geloven en ernaar handelen. Mensen hebben behoefte aan een leider die de daad bij het woord voegt, die echt en oprecht is. Aan mensen die het voortouw nemen en die anderen stimuleren. Dan gaat de sneeuwbal aan het rollen.

Dat betekent dat de nieuwe cultuur richting geeft aan de manier van werken en de keuze voor nieuwe projecten. Maar de corporate culture is ook de basis voor de criteria bij aanwervingen, promoties, bonussen en ontslagen. Managers die sceptisch staan tegenover de cultuurverandering, hoeft u niet meteen aan de kant te zetten. Vaak stappen ze wel mee in het verhaal als ze inzien dat de gewenste cultuur helpt om de strategische doelstellingen te bereiken. Een overtuigende speech, een training, een sprekende case … kan van hen de grootste supporter maken.

Dat wil niet zeggen dat alle managers in het bedrijf zullen blijven. Wie zich niet meer thuis voelt, zal zelf vertrekken of daarom gevraagd worden als hij zich niet kan aanpassen.

Voer organisatiebrede gesprekken

Een cultuuromslag kan je niet top-down opleggen. De nieuwe corporate culture moet uitgelegd, besproken en toegepast worden.

De managers leggen uit wat de nieuwe cultuur voor hun afdeling en werkwijze betekent en gaan hierover in gesprek met hun medewerkers. Ze tonen de resultaten die samengaan met de nieuwe werkwijze en focussen zich op de nieuwe waarden bij evaluaties en bijsturingen van processen. Maar het mag geen top-downgebeuren zijn. Er moet ruimte zijn voor cocreatie. Wat loopt goed? Wat loopt fout? Hoe kan het anders en beter?

Pas de organisatiestructuur aan

Als de organisatiestructuur en -processen zijn afgestemd op de gewenste cultuur geraakt de nieuwe cultuur vlotter ingeburgerd. Hoe worden prestaties geëvalueerd? Welke opleidingen moet iedere (nieuwe) werknemer volgen? Welke hiërarchische structuur is nodig? Dit alles oefent een sterke impact uit op hoe uw medewerkers denken, samenwerken en communiceren met uw klanten.

Zo leidt een inspirerende organisatiecultuur tot betere resultaten. En zien uw managers de organisatiecultuur niet langer als een bron van frustratie. Uw organisatiecultuur wordt een tool om de organisatiedoelstellingen te realiseren

Interessant? Deel op social media