wat is corporate culture

Wat is corporate culture?

Een cultuur gaat om opvattingen, waarden en normen die als vanzelfsprekend worden gedeeld, gevolgd en aangevoeld. De cultuur uit zich in zichtbaar gedrag. Wat mensen doen én laten. Hoe ze zich kleden. Hoe ze met elkaar omgaan en communiceren. Alles wat er in praktijk gebeurt. Of niet gebeurt. De cultuur zorgt voor energie, passie en emotie.