Lamorinierestraat 161B, 2018 Antwerpen, Belgium
+32 491 64 45 86
info@corporateculture.be
sponsored by www.pushtotalk.be

Wat is corporate culture?

Wat is corporate culture?

wat is corporate culture

Er zijn vele cultuurmodellen in omloop. Een consensus is er wel. Een cultuur gaat om opvattingen, waarden en normen die als vanzelfsprekend worden gedeeld, gevolgd en aangevoeld. De corporate culture bepaalt de typische manier van denken, voelen en doen binnen de organisatie. Alle collectieve aannames, waarden, overtuigingen en normen, gedragsregels en ‘sociale controle’ daarop, leiden tot specifiek gedrag in een organisatie.

Voor de medewerkers van een organisatie of bedrijf is de corporate culture vanzelfsprekend. Zo doen wij het nu eenmaal. De cultuur uit zich in zichtbaar gedrag. Wat mensen doen én laten. Hoe ze zich kleden. Hoe ze met elkaar omgaan en communiceren. Alles wat er in praktijk gebeurt. Of niet gebeurt.

De cultuur zorgt voor energie, passie en emotie. Als werknemers samenwerken vanuit eenzelfde cultuur, gaat daar een enorme kracht van uit. De cultuur heeft daardoor een sterke impact op het succes van de organisatie. Daarom is zorgdragen voor uw corporate culture van strategisch belang.

Op deze website gebruiken we de termen corporate culture, cultuur, organisatiecultuur en bedrijfscultuur als bijna synoniemen vanuit eenzelfde invalshoek.

Historiek corporate culture

Vanaf de jaren 60 groeide het besef dat bedrijven en organisaties een eigen cultuur hebben. Amerikaanse bedrijven zagen hoe Japanse bedrijven successen boekten met een heel andere aanpak en legden een link met de Japanse cultuur.

Cultuur als spil van alles

In 1982 publiceren Tom Peters en Robert Waterman het boek Excellente Ondernemingen waarin ze de organisatiecultuur als verklarende factor zien waarom sommige bedrijven een economische crisis overleven en andere niet. Zij beschrijven de organisatiecultuur aan de hand van hun 7-S model. De cultuur met de gedeelde waarden (Shared Values) staat in het midden van hun model en beïnvloedt alle andere organisatieaspecten. Op die manier maakt de cultuur het succes uit van de organisatie en is het de sleutel voor verandering.

Corporate culture raakt de ziel van de onderneming

Edgar Schein (1985) benadrukt de rol van leiderschap in relatie tot de organisatiecultuur. Hij definieert een organisatiecultuur als: ‘A pattern of shared basic assumptions that was learned by a group as it solved its problems of external adaptation and internal integration, that has worked well enough to be considered valid and, therefore, to be taught to new members as the correct way to perceive, think, and feel in relation to those problems.’

Schein onderscheidt drie niveaus.

  • Basisassumpties
  • Uitgesproken waarden
  • Zichtbare gedragingen

The Corporate Culture Survival Guide: Sense and Nonsense About Culture Change van Edgar Schein is nog steeds een basiswerk voor wie de ziel van een onderneming wil doorgronden.

Is cultuur te beïnvloeden?

In 1987 verschijnt het boek Bedrijfscultuur: Diagnose en Beïnvloeding van Geert Sanders en Bram Neuijen. Zij zien cultuur als een gemeenschappelijke verstandhouding die is vastgelegd in symbolen, helden, rituelen, waarden en grondbeginselen. De waarden, rituelen, helden en symbolen krijgen betekenis in de dagelijkse werkpraktijk. Sanders en Neuijen proberen niet alleen de cultuur in kaart te brengen maar gaan ook dieper in op het beïnvloeden van de bedrijfscultuur.

Cultuur maak je samen

In 1995 presenteert Karl Weick zijn boek Sensemaking in Organizations. Weick stelt dat een organisatiecultuur weliswaar het resultaat is van wat reilt en zeilt in de organisatie, maar dat mensen betekenis geven aan gebeurtenissen in interactie met elkaar.

De ene cultuur is de andere niet

Cameron en Quinn (1999) publiceren een model om de verschillende organisatieculturen te typeren. Zij delen de organisatieculturen op in vier types op basis van twee dimensies:

  • interne gerichtheid en integratie versus externe gerichtheid en differentiati
  • stabiliteit en beheersbaarheid versus flexibiliteit en vrijheid van handelen

Zo ontstaan er vier kwadranten. Bedrijven kunnen het model gebruiken om te bepalen of de cultuur past bij de strategie of er interne cultuurverschillen zijn en op welke waarden ze moeten bijsturen.

Een inspirerende corporate culture

In 2013 gaat John Coleman op zoek naar de succesformule voor een inspirerende corporate culture. Zo komt hij tot zes elementen die inspirerende cultuur met elkaar delen. Door deze zes elementen te versterken kan een organisatie bouwen aan een sterke inspirerende cultuur.

Cultuur en leiderschap

Op basis van uitgebreide review hebben Groysberg, B., Lee, J., Price, J., & Cheng, J.,Y.-J. (2018) het model van Cameron en Quinn verder verfijnd. Zij definiëren op basis van de assen afhankelijkheid versus onafhankelijkheid en flexibiliteit versus stabiliteit 8 verschillende cultuurstijlen. In hun studie gaan ze ook dieper in op de link tussen de prestaties van bedrijven en hun organisatiecultuur, de rol van leiderschap en de hefbomen voor cultuurverandering.

Interessant? Deel op social media